Browsing the "林德信" Tag

《還‧愛》精彩拍攝花絮 #06

《還‧愛》由人氣組合Shine(黃又南、徐天佑)、以及香港航空機艙服務員主演,聯同十幾位香港航空機艙同地勤人員一齊演出,講述一段邂逅喺萬尺高空、萌芽於泰國布吉嘅愛情故事。


《還‧愛》精彩拍攝花絮 #10

《還‧愛》由人氣組合Shine(黃又南、徐天佑)、以及香港航空機艙服務員主演,聯同十幾位香港航空機艙同地勤人員一齊演出,講述一段邂逅喺萬尺高空、萌芽於泰國布吉嘅愛情故事。Back to Top ↑
  • 成為會員

  • FB